Z historie vinařství v Kobylí

… Prastaré odkazy vinařské minulosti sahající až do 13. století, vypovídají o významu a hojnému rozšíření vinohradnictví a vinařství v Kobylí, kde zabloudíte spíše než ve Vídni. Zachovalé kamenné a cihlové sklepy a lisovny (presůze) rozptýlené nepravidelně po celé dědině upoutávají každého svým osobitým duchem promyšlené lidové architektury, mnohdy velmi historicky hodnotné, přesto však stále neodsouzené k údělu muzejního exponátu. Tito solitérní svědkové minulosti jsou naopak dodnes využívaní drobnými vinaři, kteří jim vdechují život a udržují tak tolik vyhledávané charizma jihomoravského Kobylí.

 

Od prosince 2008 se začíná psát další kapitola vinařského života v Kobylí. V tomto období ustavený nový spolek „Vinaři z Kobylí“ smetává z prastarých polic prach z dřívější téměř zapomenuté činorodosti a vzájemné pospolitosti zpestřující společenské sžívání v obci. Od svých počátků prošlo kobylské vinohradnictví množstvím změn, zažilo chvilky světlé i období neradostná. Snahou členů spolku od samotného počátku je, aby se jejich činnost podepsala právě pod to období na které bude možno poukazovat jen v dobrém a které by se mělo stát inspirací pro vinařské generace nadcházející.

 

Postupně na tomto místě najdete více ... :)