Vinaři z Kobylí

Úkolem nás „Vinařů z Kobylí“ je především přiblížení Kobylí jakožto vinařského unikátu široké veřejnosti, udržování a pozvednutí stále živého odkazu minulých generací jakožto i současné kultury života v naší obci. Energii vynakládáme především na pořádání kulturně vinařských akcí v Kobylí, kde se snažíme nabídnout milovníkům vína ty nejlepší služby a širokou škálu vinařů z této obce. Na akcích poukazujeme především na kvalitu místního vinařství, přívětivost obce, historickou i geografickou jedinečnost naší lokality. Každá příležitost, při které se může setkat sám vinař ve svém sídle se zákazníkem, obdivovatelem vína, je odměnou pro úsilí Vinařů z Kobylí.

O obci Kobylí

Dnešní život v Kobylí je úzce spojen s vinohradnictvím a vinařstvím, bohatý je i život kulturní a sportovní. Veřejné dění obohacuje aktivní činnost mnoha spolků.

Kobylí, patřící do národopisné oblasti hanáckého Slovácka, udržuje lidovou tradici v písni, tanci, nářečí i lidových zvycích. Ještě dnes zde potkáte starší ženy ve všedním kroji a při slavnostních příležitostech jako jsou hody, církevní svátky či kulturní vystoupení v muzeu, můžete obdivovat krásu slavnostního mužského, ženského i dětského kroje.

Kobylí je čtvrtou největší obcí Velkopavlovické vinařské oblasti se 168 ha registrovaných vinic a 500 vinaři. Svahy kolem bývalého Kobylského jezera svědčí mnohým odrůdám pro výrobu vín bílých i červených.