Vinaři z Kobylí

Úkolem nás „Vinařů z Kobylí“ je především přiblížení Kobylí jakožto vinařského unikátu široké veřejnosti, udržování a pozvednutí stále živého odkazu minulých generací jakožto i současné kultury života v naší obci. Energii vynakládáme především na pořádání kulturně vinařských akcí v Kobylí, kde se snažíme nabídnout milovníkům vína ty nejlepší služby a širokou škálu vinařů z této obce. Na akcích poukazujeme především na kvalitu místního vinařství, přívětivost obce, historickou i geografickou jedinečnost naší lokality. Každá příležitost, při které se může setkat sám vinař ve svém sídle se zákazníkem, obdivovatelem vína, je odměnou pro úsilí Vinařů z Kobylí.

O obci Kobylí

Dnešní život v Kobylí je úzce spojen s vinohradnictvím a vinařstvím, bohatý je i život kulturní a sportovní. Veřejné dění obohacuje aktivní činnost mnoha spolků.

Kobylí, patřící do národopisné oblasti hanáckého Slovácka, udržuje lidovou tradici v písni, tanci, nářečí i lidových zvycích. Ještě dnes zde potkáte starší ženy ve všedním kroji a při slavnostních příležitostech jako jsou hody, církevní svátky či kulturní vystoupení v muzeu, můžete obdivovat krásu slavnostního mužského, ženského i dětského kroje.

Kobylí je čtvrtou největší obcí Velkopavlovické vinařské oblasti se 168 ha registrovaných vinic a 500 vinaři. Svahy kolem bývalého Kobylského jezera svědčí mnohým odrůdám pro výrobu vín bílých i červených.

If you're searching for a company that can write my essay, then you should look no further. There are many reasons you should look into this possibility. Though writing an essay may be difficult There are many who can help you get an A+ grade over you. They have an in-depth knowledge of the topic they're writing on. These individuals have an expert method of writing and make sure that they use appropriate grammar and content that is original. Students are often stressed when they begin college. Stress can be a factor for students because they are required to adapt to a new academic environment and deal with financial issues that are complex. do my essay A service that gives assistance with academics to students, will assist in making this transition easier and decrease stress.